Kestel Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen; “Turanköy ve Erdoğanköy Uygulama İmar Planı; 1347 Nolu Parsele Ait Plan Değişikliği”, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2017 tarih ve 937 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği 18.05.2017 ile 17.06.2017 tarihleri arasında Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde bir ay süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

İmar Planı ve Değişikliği Raporu İçin TIKLAYINIZ..

İmar Planı ve Değişikliği Pafta İçin TIKLAYINIZ..