Kestel Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen “Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, 163 Ada, 2 Parsel Bursa Büyük Sanayi Sitesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 3335 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği 15.12.2017 ile 13.01.2018 tarihleri arasında Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Plan Değişikliği İçin TIKLAYINIZ...

Plan Değişikliği Raporu İçin TIKLAYINIZ...