Kestel Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile uygun görülen; “Bursa İli, Kestel İlçesi, Turanköy ve Erdoğanköy Uygulama İmar Planı; Plan Notu Değişikliği”, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2017 tarih ve 3664 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği 31.01.2018 ile 01.03.2018 tarihleri arasında Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Plan Değişikliği İçin TIKLAYINIZ...

Plan Değişikliği Raporu İçin TIKLAYINIZ...