Kestel Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun görülen; “Bursa İli, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D09B2B pafta, 481 ada, 3 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği”, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.12.2016 tarih ve 2663 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği 23.01.2017 ile 23.02.2017 tarihleri arasında Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde bir ay süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

İmar Planı ve Değişikliği İçin TIKLAYINIZ..