DUYURU
DUYURU

          Bursa İli, Kestel Belediyesi Encümeninin 15.06.2023 tarih ve 2022/517 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre, Bursa İli, Kestel İlçesi, Sayfiye Mahallesi 3’üncü Etap 101 ada 82, 83 ve 84 numaralı parseller ile 102 ada 1 ve 14 parseller ile 106 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 32 numaralı parselleri kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi ’nin kabulü ve ilan askısının yapılması için karar alınmıştır. Söz konusu parseller, Kestel Belediye Meclisi’nce 02.06.2023 tarih ve 86 sayı ile onaylı “Bursa İli, Kestel İlçesi, Sayfiye Mahallesi Kadastro Güncelleme Çalışmaları (22A) Sonucu oluşan Kayıklıkların Giderilmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” Planında konut alanında, yolda, parkta, Kültürel Tesis Alanında, Belediye Hizmet Alanında, Cami Alanında ve Sağlık Tesis alanında ve bir kısmı ise Bursa 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kalmaktadır.
         3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan şuyulandırma işlemi askı ilanı süresi içerisinde yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi sonucu yapılan değişiklikler neticesinde 10.11.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan tahtasına bir ay süre ile yeniden askıya çıkartılmıştır.

        Sayın ilçe halkına ve ilgililere duyurulur.

DİĞER DUYURULAR