ENCÜMENLER
ÖNDER TANIR
Belediye Başkanı
Kalbiye YILDIZ
Mali Hizmetler Müdür V.
Muazzez YİĞİT
Encümen Üyesi
Fatih SAKA
Encümen Üyesi
İsa SAĞIROĞLU
Encümen Üyesi