Meclis Kararları

03.01.2024 TARİHİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         1

03.01.2024

2024 Yılı için Belediyemiz Meclisinin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verildi.

         2

03.01.2024

2024 Yılı için Belediyemiz Meclisinin toplantı gününün tespiti ve saatinin Başkanlık Makamınca yeniden belirlenmesine karar verildi.

         3

03.01.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Hukuk Komisyonuna Meclis Üyesi Yeşim BEDELOĞLU’ nun seçilmesine karar verildi.

         4

03.01.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Meclis Üyesi Ali Aslan AYDIN’ ın seçilmesine karar verildi.

         5

03.01.2024

2024 Yılı için geçici işçi vizesi alınmasına karar verildi.

         6

03.01.2024

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Zabıta Personelinin 2024 Yılı için fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine karar verildi.

         7

03.01.2024

Belediyemiz ile Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

         8

03.01.2024

Belediyemizde mevcut 3 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

         9

03.01.2024

Denetim Komisyonu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine karar verildi.

       10 

03.01.2024

Denetim Komisyonu Üyeliklerine; 1-Safiye DEMİRLİ, 2-Turhan KANDEMİR, 3-Hülya ÇAVUŞOĞLU, 4-Samet SÖNMEZ,       5-Selim YILDIZ’ ın seçilmelerine karar verildi.

       11

03.01.2024

Denetim Komisyonu üyelerinin huzur hakkı ücretinin belirlenmesine karar verildi.

       12  

03.01.2024

Denetim Komisyonuna Kamu Personeli dışında görevlendirilecek uzman kişilerin sayısı, gün sayısı ve günlük ücretlerinin tespit edilmesine karar verildi.

       13

03.01.2024

Belediye Meclis Başkanı, Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine karar verildi.                                                              

       14

03.01.2024

Belediye Gelirlerinin Belediye hizmetlerine tahsis edilmesine karar verildi.

       15

03.01.2024

2024 Yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

                                                                                                                           

   

                        

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        16

03.01.2024

Belediyemizce yürütülmekte olan gençlik faaliyetleri kapsamında eğitim, spor, kişisel gelişim, bağımlılıkla mücadele olmak üzere tüm faaliyetlerde daha verimli çalışmalar yapılması amacıyla İlçemizdeki diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması için Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesine karar verildi.

        17

03.01.2024

Belediyemizce yürütülmekte olan bilişim faaliyetleri kapsamında yapılması uygun görünen Güvenlik, Telekomünikasyon, Eğitim ve iş süreçlerinde ihtiyaç olan teknolojik konular olmak üzere tüm bilişim faaliyetlerinde daha verimli çalışmalar yapılması amacıyla İlçemiz kamu kurumları, Üniversiteler ve STK' lar ile iş birliği yapılması için Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesine karar verildi.

        18

03.01.2024

Mülkiyeti belediyemize ait olan Vani Mehmet Mahallesi, 284 ada, 17 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesi gereğince Kestel Busmek ve Anakucağı Projesi kapsamında kullanılmak üzere 5 yıl süre ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine karar verildi.

        19

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2023 tarihli ve 1402 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Orhaniye Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        20

03.01.2024

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden üniversitede öğrenim gören öğrencilerimize destek olmak amacıyla 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında aylık abonman öğrenci kartı ücretlerinin 2024 yılı sonuna kadar ödenmesine karar verildi.

        21

03.01.2024

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet edip ilimizin diğer ilçelerinde öğrenim gören lise öğrencilerine (özel okul öğrencileri hariç) destek olmak amacıyla 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında aylık abonman öğrenci kartı ücretlerinin 2024 yılı sonuna kadar ödenmesine karar verildi.

        22

03.01.2024

Mülkiyeti belediyemize ait olan Esentepe Mahallesi, H22D05C4D pafta, 218 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bodrum katının 10 yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d Maddeleri gereğince Kestel İlçe Müftülüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

        23

03.01.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Erdoğan Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için revizyon uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

       Sayfa: 3

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        24

03.01.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Turanköy Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için revizyon uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        25

03.01.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.09.2022 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarihli ve 452 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan İlçemiz Seymen Mahallesi, 113, 114, 115, 116, 121, 194, 195, 1024, 1025 ve 1069 parsellere ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmasına karar verildi.

        26

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Soğuksu Mahallesi Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        27

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile onaylanan Gölcük Mahallesi Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        28

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih ve 118 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 Ölçekli Barakfakih Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        29

03.01.2024

07 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’ de devam eden insanlık dışı uygulamalarda hayatlarını kaybeden ve yaralanan insanların yaralarının sarılmasına katkı sağlamak maksadıyla 03 Ocak 2024 tarihi Çarşamba günü yapılan belediye meclis toplantısında verilecek huzur hakkı ücretinin Filistin’ e bağışlanmasına karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


04.12.2023 TARİHİ PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        134

04.12.2023

Belediyemizde mevcut 5 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

        135

04.12.2023

Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan bütün ticari ve sınai işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. ve 3. Maddelerine göre 2024 Yılında öğle dinlenmesi verilmesine karar verildi.                                                     

        136

04.12.2023

2024 Yılı için İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren içme suyu abonelerine ilave olarak tam maliyet esaslı evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine karar verildi.

        137

04.12.2023

Mülkiyeti Belediyemize ait; 1 adet akülü insan taşıma aracının Taşınır Mal Yönetmeliğinin 24. Maddesi Devir Suretiyle Çıkış ve 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesi (a) ve (b) fıkralarına istinaden Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine bedelsiz olarak devir edilmesi ve ilgili yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

        138

04.12.2023

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 124. Sokakta yıkılan istinat duvarının belediyemiz tarafından yapılması ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. ve 87. Maddelerine göre yapılan tüm masrafların harcamalara katılım payı adı altında parsel maliklerinden alınmasına karar verildi.

        139

04.12.2023

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile ilçemizde bulunan Kestel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine kayıtlı  engelli vatandaşlarımıza refakatçileri ile birlikte (150 kişi) İznik DSİ Eğitim ve AR-GE Tesislerinde konaklamalı etkinlik yapılmasına karar verildi.

        140

04.12.2023

İlçemiz sınırları içerisinde yapılan imar planları sonucu ve imar barışı ile oluşan yeni cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi, mükerrer olan isimlerin değiştirilmesi, farklı bir isim verilmesi uygun görülen cadde ve sokaklara isim belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        141

04.12.2023

6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen; Ağlaşan, Aksu, Alaçam, Barakfakih, Babasultan, Burhaniye, Çataltepe, Derekızık, Dudaklı, Erdoğan, Gölbaşı, Gölcük, Gözede, Kayacık, Kazancı, Kozluören, Lütfiye, Narlıdere, Nüzhetiye, Orhaniye, Osmaniye, Saitabat, Sayfiye, Serme, Şevketiye, Seymen, Soğuksu, Turanköy, Ümitalan, Yağmurlu Mahallelerinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespit edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

       Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        142

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarihli ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Narlıdere Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bursa Kadastro Müdürlüğünün mahalle sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        143

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarihli ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Alaçam Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bursa Kadastro Müdürlüğünün mahalle sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        144

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.09.2023 tarihli ve 114 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarihli ve 452 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan İlçemiz Seymen Mahallesi 114, 115, 1024, 1025 ve 1069 parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planında değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        145

04.12.2023

İlçemiz Şevketiye Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

        146

04.12.2023

İlçemiz Ağlaşan Mahallesi, 102 ada, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlarda uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        147

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihli ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarihli ve 782 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Kestel Revizyon Uygulama İmar Planında, İlçemiz Yeni Mahalle, 416 ada, 1 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan kooperatif yapılarında yapılan karot testleri kapsamında, test sonuçlarında yapıların riskli yapı sınıfında olması ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında yapılaşma koşullarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi için plan değişikliği yapılmasına karar verildi.

 

       Sayfa: 3

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        148

04.12.2023

6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen Ağlaşan, Aksu, Alaçam, Barakfakih, Babasultan, Burhaniye, Çataltepe, Derekızık, Dudaklı, Erdoğan, Gölbaşı, Gölcük, Gözede, Kayacık, Kazancı, Kozluören, Lütfiye, Narlıdere, Nüzhetiye, Orhaniye, Osmaniye, Saitabat, Sayfiye, Serme, Şevketiye, Seymen, Soğuksu, Turanköy, Ümitalan, Yağmurlu Mahallelerinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespit edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

MUAZZEZ YİĞİT                            SAFİYE DEMİRLİ                               FATİH SAKA

MECLİS I. BAŞKAN V.                   KATİP ÜYE                                          KATİP ÜYE


02.11.2023 TARİHİ PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        125

02.11.2023

Belediyemizde mevcut 8 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

        126

02.11.2023

İlçemiz Alaçam Mahallesi, 101 ada, 4, 7, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda uygulama imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        127

02.11.2023

Kestel Belediye Meclisinin 23.05.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.10.2022 tarihli ve 1382 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Bursa (Kestel) Revizyon Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla; yapılaşma koşullarına ilişkin düzenleme talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        128

02.11.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 518 ada, 15 parselin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre yolda ve park alanında kalan kısımlarının 10’ uncu 5 Yıllık 1’ inci Ek imar programına alınarak kamulaştırılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

        129

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Ümitalan Mahallesi köy yerleşik alan sınırları dahilinde yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesine ilişkin uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        130

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Kayacık Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

        131

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Ağlaşan Mahallesi, 106 ada, 55 parselde uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        132

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Barakfakih Mahallesi, 968 ada, 171 parsel sayılı taşınmazda uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

        133

02.11.2023

Belediyemizin Kardeş Şehri olan Erzurum İli Pazaryolu İlçesi ile Olur İlçesinde belediyemizin destekleriyle yapılan parkların kullanıma açılması ve bölgede ziyaretler yapılması amacıyla uygun görülecek bir tarihte gezi düzenlenmesine karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


18.10.2023 TARİHİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ-II

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        121

18.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2024 Mali Yılı Performans Programının kabulüne karar verildi.

        122

18.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne karar verildi.

        123

18.10.2023

Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğüne 1 adet Arama Kurtarma Aracı; Özel Kalem Müdürlüğüne 1 adet Kara Taşıtı; Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Kamyonet; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 1 adet Kamyonet; Temizlik İşleri Müdürlüğüne 1 adet Süpürme Aracı, 1 adet Çöp Kamyonu, 1 adet Ambalaj Atığı Toplama Aracı; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 1 adet Motosiklet; Zabıta Müdürlüğüne 1 adet Kara Taşıtı alınmasına karar verildi.

        124

18.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2024 Mali Yılı Belediye Gelir Tarifesinin kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


03.10.2023 TARİHİ SALI GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ-I

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        103

03.10.2023

2024 Mali Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        104

03.10.2023

2024 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        105

03.10.2023

2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        106

03.10.2023

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin oluşturulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        107

03.10.2023

İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D05D4C pafta, 518 ada, 15 parselin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre yolda ve park alanında kalan kısımlarının 10’ uncu 5 Yıllık 1’ inci Ek imar programına alınarak kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        108

03.10.2023

İlçemiz Kale Mahallesi, 145 ada, 10 parselin 6183 Sayılı Kanunun geçici 8. Maddesine istinaden hazine adına devir edilmesine karar verildi.

        109

03.10.2023

Kestel Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarihli ve 782 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı; Askı İtirazları Plan Değişikliği’ne ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        110

03.10.2023

İlçemiz Kayacık Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        111

03.10.2023

İlçemiz Ağlaşan Mahallesi, 106 ada, 55 parselde uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        112

03.10.2023

İlçemiz Alaçam Mahallesi, 115 ada, 3, 4, 5, 6 ve 13 parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        113

03.10.2023

Kardeş Şehrimiz Erzurum İli, Pazaryolu Belediyesi tarafından yapılan Şehit Hüseyin Gökçimen Parkı için kullanılacak olan malzemelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/a Maddesine göre belediyemiz tarafından karşılanması amacıyla ortaklaşa işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

114

03.10.2023

Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemizde kurulan meyve ve sebze pazarlarının bazı hizmetlerinin işletilmesinin meslek kuruluşu olan Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu A.Ş.’ ne yaptırılması amacıyla protokol yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

        115

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Alaçam Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

        116

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Narlıdere Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

        117

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Sayfiye Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

        118

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Barakfakih (Kestel) Yerleşim Alanı ve İlave Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için revizyon uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        119

03.10.2023

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şiir, kompozisyon, resim ve İstiklal Marşı güzel okuma yarışmaları düzenlenmesi, başarılı öğrencilere ödül verilmesi ve giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

        120

03.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasına karar verildi.

 

 

 

ÖNDER TANIR                                       SAFİYE DEMİRLİ                         FATİH SAKA

MECLİS BAŞKANI                               KATİP ÜYE                                     KATİP ÜYE


04.09.2023 TARİHİ PAZARTESİ GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         90

04.09.2023

Belediyemizde mevcut 4 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

         91

04.09.2023

Mülkiyeti belediyemize ait Nüzhetiye Mahallesi, 117 ada, 1 parselde bulunan köy konağının mahalli müşterek hizmetleri yerine getirmelerine yönelik bedelsiz olarak 5 yıl süre ile Nüzhetiye Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi gereğince protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

         92

04.09.2023

İlçemizde kurulan meyve ve sebze pazarlarının bazı hizmetlerinin işletilmesinin meslek kuruluşu olan Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu A.Ş.’ ne yaptırılması amacıyla protokol yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         93

04.09.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Alaçam Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         94

04.09.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Narlıdere Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         95

04.09.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Sayfiye Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         96

04.09.2023

İlçemiz Barakfakih (Kestel) Yerleşim Alanı ve İlave Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

 

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

97

04.09.2023

İlçemiz Ağlaşan Mahallesi, 102 ada, 24 ve 45 parsel sayılı taşınmazlarda uygulama imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         98

04.09.2023

İlçemiz Barakfakih Mahallesi, 968 ada, 171 parsel sayılı taşınmazda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         99

04.09.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Orhaniye Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için revizyon uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        100

04.09.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Serme Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

        101

04.09.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Gölcük Mahallesi yerleşik alan sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        102

04.09.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.09.2022 tarihli ve 1213 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Kozluören Mahallesi 1/1000 ölçekli Kozluören Köy Gelişme Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


04.07.2023 TARİHİ SALI GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         87

04.07.2023

Belediyemizde mevcut 1 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

         88

04.07.2023

İlçemiz Saitabat Mahallesi, Şelale Mevkii, İbrahim Yazıcı Caddesi No:9 adresinde bulunan çay bahçesinin kiraya verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

         89

04.07.2023

Kestel Belediyesi envanterinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan ve tamiri ile kullanılması uygun olmayan araçların satışlarının yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                                 SAFİYE DEMİRLİ                    SERKAN GÜLER

MECLİS BAŞKANI                          KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE


02.06.2023 TARİHİ CUMA GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         77

02.06.2023

Belediyemiz ile Kestel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında Aile Destek Merkezi (ADEM) yeri için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c Maddesine göre iş birliği protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

         78

02.06.2023

Belediyemize ait Ford marka kapalı kasa kamyonetin kardeş şehrimiz olan Bilecik İli, Pazaryeri Belediyesine belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz (hibe) ve şartsız olarak devredilmesine karar verildi.

         79

02.06.2023

Mülkiyeti belediyemize ait; İlçemiz Derekızık Mahallesi, 164 ada, 3 parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine göre satışının yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

         80

02.06.2023

İlçemiz Yeni Mahalle, 441 ada, 36 parseldeki belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine göre satışının yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

         81

02.06.2023

İlçemiz Orhaniye Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         82

02.06.2023

Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz teşkilatında mevcut bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde güncelleme yapılmamasına karar verildi.  

         83

02.06.2023

Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz teşkilatında mevcut bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün güncellenen çalışma yönetmeliklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (m) bendine göre kabul edilmesine karar verildi.

         84

02.06.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Alaçam Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         85

02.06.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Narlıdere Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

         86

02.06.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Sayfiye Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


03.05.2023 TARİHİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         60

03.05.2023

2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         61

03.05.2023

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         62

03.05.2023

Belediyemizde mevcut 1 adet boş memur kadro derece ve unvan değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

         63

03.05.2023

Belediye ve Bağlı Kuruluşlar İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden Belediyemizde 1 adet Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine karar verildi.

         64

03.05.2023

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan Kesbeltaş A.Ş.’ ne ait araçların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Garaj Biriminden akaryakıt alabilmeleri için Belediyemiz ile Kesbeltaş A.Ş. arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

         65

03.05.2023

İlçemiz Alaçam Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         66

03.05.2023

İlçemiz Kozluören Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         67

03.05.2023

İlçemiz Narlıdere Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         68

03.05.2023

İlçemiz Sayfiye Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

                               Sayfa: 2

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         69

03.05.2023

İlçemiz Saitabat Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         70

03.05.2023

İlçemiz Serme Mahallesine ait 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         71

03.05.2023

İlçemiz Şevketiye Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         72

03.05.2023

İlçemiz Ümitalan Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         73

03.05.2023

İlçemiz Yeni Mahalle, 441 ada 36 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci Maddesinin (e) bendi gereğince satışının yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müdürlüğüne iade edilmesine karar verildi.

         74

03.05.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 23.05.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.10.2022 tarihli ve 1382 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan İlçemiz Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

         75

03.05.2023

İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlçemizde 10’ uncu 5 Yıllık İmar Programı yapılmasına karar verildi.

         76

03.05.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2022 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin tetkik ve kabulüne karar verildi.

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


04.04.2023 TARİHİ SALI GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         41

04.04.2023

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre 2022 Mali Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi.

         42

04.04.2023

Bursa Belediyeler Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere belediye meclisimizden 1. Asil üyeliğe Ali ZEYBEK’ in seçilmesine karar verildi.

         43

04.04.2023

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         44

04.04.2023

Belediyemizde mevcut 8 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

         45

04.04.2023

İmar planlarını tatbik etmek üzere hazırlanan 10’ uncu 5 Yıllık İmar Programının görüşülmesi ve değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         46

04.04.2023

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonuna havale edilen; 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ilçemiz merkez mahallelerinde yapılacak çalışmaların görüşülmesine karar verildi.

         47

04.04.2023

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b Maddesine göre Belediye Encümen Üyeliklerine; 1-Samet SÖNMEZ, 2-Polat AHMET’ in gizli oy ile seçilmelerine karar verildi.

         48

04.04.2023

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; 1-Ali ZEYBEK, 2-Serkan GÜLER,     3-Turhan KANDEMİR, 4-Safiye DEMİRLİ, 5-Yeşim BEDELOĞLU’ nun seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

         49

04.04.2023

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine göre İmar Komisyonu üyeliklerine; 1-Polat AHMET, 2-Abdurrahman SEKMEN, 3-Muazzez YİĞİT, 4-Hülya ÇAVUŞOĞLU, 5-Yılmaz DEMİR’ in seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

         50

04.04.2023

Trafik Düzenleme Komisyonu üyeliklerine; 1-Fatih SAKA,        2-Yasin Burkay GEZER, 3-Serkan GÜLER, 4-Turhan KANDEMİR, 5-Ali Aslan AYDIN’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

         51

04.04.2023

Eğitim Sanat ve Kültür Komisyonu üyeliklerine; 1-Safiye DEMİRLİ, 2-Hasan ARAS, 3-Hülya ÇAVUŞOĞLU, 4-Samet SÖNMEZ, 5-Selim YILDIZ’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

           

 

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        52

04.04.2023

Kira Tespit Komisyonu üyeliklerine; 1-Serkan GÜLER,              2-Muazzez YİĞİT, 3-Yasin Burkay GEZER, 4-Haluk KÜREL,   5-Yeşim BEDELOĞLU’ nun seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

        53

04.04.2023

Sağlık ve Çevre Komisyonu üyeliklerine; 1-Fikri HAFIZOĞLU,   2-Safiye DEMİRLİ, 3-Abdurrahman SEKMEN, 4-Hasan ARAS, 5-Ali Aslan AYDIN’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

        54

04.04.2023

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyeliklerine; 1-Polat AHMET, 2-Fatih SAKA, 3-Safiye DEMİRLİ, 4-Abdurrahman SEKMEN, 5-Yılmaz DEMİR’ in seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

        55

04.04.2023

Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliklerine; 1-Hülya ÇAVUŞOĞLU, 2-Fikri HAFIZOĞLU, 3-Muazzez YİĞİT,         4-Turhan KANDEMİR, 5-Yeşim BEDELOĞLU’ nun seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

        56

04.04.2023

Turizm Komisyonu üyeliklerine; 1-Abdurrahman SEKMEN,      2-Hülya ÇAVUŞOĞLU, 3-Muazzez YİĞİT, 4-Ali ZEYBEK,     5-Selim YILDIZ’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

        57

04.04.2023

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliklerine; 1-Haluk KÜREL, 2-Fatih SAKA, 3-Yasin Burkay GEZER, 4-Samet SÖNMEZ,          5-Volkan DURGUT’ un seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

        58

04.04.2023

Hukuk Komisyonu üyeliklerine; 1-Hasan ARAS, 2- Yasin Burkay GEZER, 3-Serkan GÜLER, 4-Ali ZEYBEK, 5-Volkan DURGUT’ un seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

        59

04.04.2023

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan Kesbeltaş A.Ş.’ ne ait araçların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Garaj Biriminden akaryakıt alabilmeleri için Belediyemiz ile Kesbeltaş A.Ş. arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE