Gölcük Mahallesi Uygulama İmar Planı

Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarihli ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen; Bursa İli, Kestel İlçesi, Gölcük Mahallesi yerleşik alan sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararıyla onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 06.12.2023-05.01.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.”