Orhaniye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

        Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarihli ve 99 sayılı kararı ile uygun görülen; Bursa İli, Kestel İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 15.11.2023-15.12.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.
        Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

AÇIKLAMA RAPORU Aşağıdadır.