Tarihçe

Kuruluşu ile ilgili net bir bilgiye sahip olunmayan Kestel' imizin Milattan Önce 300 lü yıllarda bugünkü Yunanistan’dan gelen  Megara’lılar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Kısa süre içerisinde Makedon ve Birithyniaların saldırılarına maruz kalan yörenin  korunması amacı ile Megara Kralı Bizantion tarafından MÖ.269 yılında Roma İmparatorluğundan yardım isteğinde bulunulmuş ve bu dönemden itibaren bölge Roma İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir. Kentin ismi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı sanılan Latince de "Kalecik" anlamına gelen -Castel- kelimesinden gelmektedir. Ön Asya dan gelebilecek olası akınlara karşı koyabilmek için inşa edilen tarihi Kestel Kalesi Bizans döneminde daha da güçlendirilerek doğudan gelecek Türk akınlarına karşı Bursa' yı korumada öncü kuvvet yapısı olarak kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman bey zamanında Yenişehir Bursa arasında yaşanan Dimboz muharebesinin ardından 1306 yılında Osmanlıların eline geçen "Castel" zamanla Kestel ismini almıştır.

Bir sınır kalesi olmaktan çıkartılıp yerleşim merkezi olarak kullanımına başlanması ise Vani Mehmet Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Van’ın Hoşat ilçesinde doğan Vani Mehmet Efendi başarılı bir eğitim hayatından sonra Saraya kadar yükselmiş, 3.Viyana kuşatmasında ordu ile beraber sefere katılmış, o dönemde Osmanlı imparatorluğunun yaşadığı çalkantılardan etkilenilerek Padişah 4. Mehmet tarafından Kestel’e sürgün edilmiştir.

O çağda Kestel Serme, Barakfakih, Gürsu,Vakıf, İsabey topraklarını da içine alan bir çiftlik konumunda iken   Mehmet Vani Efendi tarafından Kestel’imize  İmaret, Fırın, Medrese, Kervansaray, Cami, değirmen ve hamam gibi yapıları inşa ettirilerek yerleşim merkezi olarak hayata geçmesi sağlamıştır.
Bugün bu yapılardan sadece Merkez Camii ve Hamam ayakta durmaktadır.
1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında 40 evin bulunduğu bir yerleşim merkezi olan Kestel’e Bulgaristan’ın  Şumnu, Tırnova, Kızanlık, Çırpan Köylerinden göçmenler getirilmiş sonraki yıllarda da göçler devam etmiştir.

1908 yılında Bulgaristan’ın Filibe bölgesindeki Kırçima ve Üstina Köylerinden 14 hane, 1913 de 106 hane gelerek Kestel’e yerleşmiştir.
1919-1945 yılları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gelibolu, Bilecik, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Erzincan,Bayburt bölgelerinden gelen göçlerle hızla büyüyen Kestel 1938 de Merkez Bucak, 1960 da Belde ve 9 Mayıs 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Kestel, Bursa merkezinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik Gürsu, Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir Belediyesini oluşturmaktadır. 42.900 hektarlık bir alan üzerinde kurulan Kestel ilçesi  Nilüfer belediyesinden sonra Bursa’nın merkez ilçe belediyeleri arasında  yüz ölçümü olarak  2. büyük ilçesidir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçe merkezi nüfusu 52.938 dir. 35  mahalleden oluşmaktadır. Kestel bir sanayi ve tarım kenti olma hüviyetini günümüzde korumaktadır.300’e yakın sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kestel aynı zamanda fidancılığın ve süs bitkilerinin  başkentidir

Bugün gerek sanayi gerekse tarımsal alanlarda büyük atılımlar gerçekleştiren Kestel’imiz adını Yurt ve Dünya çapında duyurmayı başarmış bir ilçedir.