Barakfakih Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kestel Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarihli ve 132 sayılı kararı ile uygun görülen; Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, 968 ada, 171 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2024 tarihli ve 101 sayılı kararıyla onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 08.02.2024-08.03.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.