KAYACIK MAHALLESİ KADASTRO GÜNCELLEME ÇALIŞMASI

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarihli ve 130 sayılı kararı ile uygun görülen; İlçemiz Kayacık(Kestel) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için yapılan uygulama imar planı değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.12.2023 tarihli ve 1755 sayılı kararıyla onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 05.01.2024-05.02.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.