Seymen Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kestel Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarihli ve 25 sayılı kararı ile uygun görülen; Bursa İli, Kestel İlçesi, Seymen Mahallesi, 113, 114, 115, 116, 121, 194, 195, 1024, 1025 ve 1069 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2024 tarihli ve 186 sayılı kararıyla onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 12.03.2024-15.04.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.