Soğuksu Mahallesi Uygulama İmar Planı

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarihli ve 135 sayılı kararı ile uygun görülen; Bursa İli, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi yerleşik alan sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 08.12.2023-08.01.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.